Jānis Akuraters

..1876 - ..1937

Jānis Akuraters

Dzimis Dignājā mežsarga ģimenē. Mācījies Biržu pamatskolā, pēc tam Jēkabmiesta pilsētas skolā. Nokārtojis skolotāja eksāmenus un strādājis par skolotāju Iršos, Jurmundā, Rīgā. 1903. gadā devies uz Maskavu, lai studētu medicīnu, taču tas neizdevās, tāpēc sācis klausīties lekcijas par tieslietām un iedziļinājies krievu literatūrā.

1904. gadā atgriezies Latvijā, pievērsies dzejai. Piektā gada revolūcijas traģiskajiem notikumiem veltījis savu pazīstamāko dzejoli "Ar kaujas saucieniem uz lūpām". Pēc revolūcijas apspiešanas Akuraters tika arestēts, pēc atbrīvošanas izdeva mākslas žurnālu "Pret sauli". 1907. gadā viņš atkal tika arestēts un izsūtīts uz Pleskavu, taču no turienes bēga un caur Somiju un Zviedriju nonāca Norbvēģijā. Trimdā uzrakstīja bērnības atmiņu grāmatu "Kalpa zēna vasara".

1908. gadā atgriezās Latvijā. Pirmajā Pasaules karā bija latviešu strēlnieku pulkos, piedalījās Ziemassvētku kaujās. 1918. gadā ievelēts Nacionālajā padomē. Vēlāk bija Mākslas departamenta direktors, Radiofona direktors.