• Rīgas Pilsētas Policijas Avīze

    Izdošanas laiks:   1885. – 1913.
    Izdošanas vieta:   Rīga
    Periodiskums:   Iznāca katru dienu, izņemot pirmdienas un pēcsvētku dienas
    Apjoms:   2 - 6 lpp.
    Fiziskais raksturojums:   31 - 48 cm