• Jaunākās Ziņas

  Izdošanas laiks:   1911.g. Nr.1 (8.dec.) – 1940.g. Nr.180 (9.aug.)
  Izdošanas vieta:   Rīga

  Periodiskums:
  Iznāca katru dienu;
  ar 1917.g. Nr.87 (2.apr.) - 6 reizes nedēļā.
   
  Apjoms:  
  1911.- 1919.g. – 4 - 12 lpp.;
  1920.- 1940.g. – 6 - 64 lpp.
   
  Fiziskais raksturojums:   42 - 46 cm