18. gadsimts

01.01.1700 - 31.12.1799

1700-1721 Ziemeļu karš. Karam sākoties, Vidzemes ģenerālgubernators pavēl nodedzināt priekšpilsētas.

1709 Rīgu aplenc Krievijas karaspēks, aplenkums ilgst deviņus mēnešus. Pilsētā sākas bads.

1710 Sākas mēra epidēmija (Lielais mēris), nomirst apmēram 50% Rīgas iedzīvotāju. Rīga kapitulē un to ieņem Krievijas cars Pēteris I.

1721 Ar Nīstades miera līgumu Rīga tiek iekļauta Krievijas impērijas sastāvā. Tam par godu tiek izveidots pirmais publiskais parks – Ķeizardārzs.

1731 Tiek izveidota Rīgas guberņa

1733 Rīgā sāk pirmā slēgtā kanalizācijas tīkla uzbūvi.

1773 Rīgā tiek nodibināts Rīgas pilsētas muzejs.

1782 Rīgā tiek atvērts pirmais pastāvīgais teātris.