13. gadsimts

01.01.1200 - 31.12.1299

1201. bīskaps Alberts pārceļ savu rezidenci no Ikšķiles uz Rīgu.

1202. Rīgā ierodas pirmie vācu nomnieki.

1202. bīskaps Alberts dibina Zobenbrāļu ordeni.

1203. Jersikas valdnieks Visvaldis kopā ar lietuviešiem uzbrūk Rīgai.

1205. lietuvieši uzbrūk Rīgai.

1206. Polockas kņazs Vladimirs ar karadraudzi aplenc Salaspili.

1207. sākas Rīgas pilsētas mūru celtniecība.

1209. liels ugunsgrēks Rīgā, kad nodeg Doma baznīca, bīskapa pils u.c. ēkas.

1210. kauja Irbes jūras šaurumā.

1211. bīskaps Alberts piešķir Rīgai Visbijas-Gotlandes tiesības.

1211. Rīgā dibināta pirmā skola pie Doma baznīcas.

1213. bīskaps Alberts, lai atbalstītu Zobenbrāļu ordeni, piešķir tam trešo daļu no saviem tiesas ienākumiem Rīgā.

1215. igaiņi uzbrūk Rīgai.

1221. sacelšanās Rīgā, lai padzītu Dānijas karaļa sūtniGotšalku.

1221. izveidots pirmai Rīgas ģērbonis.

1226. pāvesta legāts piešķir visiem Rīgas nomniekiem vienādas tiesības.

1236. Saules kauja.

1237. tiek dibināts Livonijas ordenis.

1226. pirmo reizi dokumentos minēta Rīgas rāte.

1232. Rīgas rāte pieņem lēmumu atļaut pārdot gruntsgabalus pilsētā tikai nomniekiem.

1256. bīskaps atsakās no savām senjora tiesībām apstiprināt amatā soģi.

1282. Rīga iestājas Hanzā.

1293. Rīgā pieņemti jauni būvnoteikumi, kuri paredzēja ēku celtniecībai izmantot ķieģeļus vai akmeņus (iepriekš valdošās koka izbūves vietā).

1297. sākas ilgstoši kari starp Livonijas ordeni un Rīgas pilsētu, pilsētnieki noposta Rīgas pili.