1860ie

19.gs. 60. gados Rīga kļuva par lielu zinātnes, izglītības un kultūras centru. Par Rīgas latviešu vienotāju un kultūras dzīves rosinātāju izveidojās 1868. gadā dibinātā Rīgas Latviešu biedrība. Tās rīkotie pirmie vispārējie dziesmu svētki notika 1873. gada vasarā Rīgā un turpmākajos gados kļuva par nozīmīgu latviešu tautas tradīciju.
Pilsētas dzīvi 19. gadsimta 60. gados detalizēti apraksta Augusts Deglavs savā romānā „Rīga”.

1861. gadā tiek pabeigta Daugavas ostas izbūve.

1867.g. tiek uzcelts jauns nams Vidzemes bruņiniecības vajadzībām – tagadējais Saeimas nams.

1862. g. tika dibināts Rīgas Polittehnikums. Līdz ar izglītības attīstību, Rīgā uzplaukst zinātne. Ievērojamais vācu ķīmiķis Ostvalds Rīgā veic atklājumus, par kuriem vēlāk saņem Nobela prēmiju.