1890ie

1890. gadā tika pabeigta Doma muzeja (tag. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja) ēka. Tā tika celta no 1888. – 1890.g. pēc arhitekta K.Neiburgera projekta pārveidojot bijušā Domklostera dienvidu un rietumu spārnus.

1891. gadā tika izveidota krastmala. Pilsētas krastmalu izveidoja iepriekšējās, 1825.g. celtās koka piestātņu līnijas vietā, sākot no Dzelzs tilta līdz tag. Vanšu tilta vietai. Jaunā krastmala tika atvirzīta par 25 m no iepriekšējā koka bolverka, apšūta ar akmens plāksnēm un nobruģēta. Krastmala bija 1130 m gara un fārvatera dziļums šajā ostas daļā sasniedza 7,5 metrus. Tā bija paredzēta pasažieru tvaikoņiem, regulāri kursējošiem preču kuģiem,  kara kuģiem un mazajiem pasažieru kuģīšiem.
Šī krastmala pastāvēja līdz 1944.g., kad vācu armija to atkāpjoties uzspridzināja. Krasta nostiprinājumi to patreizējā izskatā tika izveidoti no 1945.-1950.g.

1896.gadā Viskrievijas 10.arheoloģiskā kongresa laikā tag. Kronvalda parkā notiek etnogrāfiskā izstāde.

1896.g. 27.maijā atklāja satiksmi pār jaunuzbūvēto pontontiltu. Pontontiltam bija divas braukšanas joslas, pāri tam ierīkoja arī zirgu tramvaja līniju. Labi noenkurots Pontontilts upē stāvēja gandrīz visu gadu, to izcēla tikai ledus iešanas laikā.