20. gadsimts

Stacijas laukums

Rīgas Latgales priekšpilsētas galvenā māksliniece Ligita Caune stāsta par Stacijas laukumu.
«

1...78910

»