19. gadsimts

Slokas ielas ceļš uz Jūrmalu

Stāsts par Slokas ielu cauri gadiem.