19. gadsimts

Tilti pār Daugavu 2

Vēsturnieks Toms Altbergs stāsta par tiltiem pāri Daugavai.
avots: LTV1 raidījums "Ielas garumā", raidījuma vadītāja: Lilita Eglīte