20. gadsimts

Ludmila Azarova par O.Vācieša muzeju

Ojāra Vācieša atraitne Ludmila Azarova dalās atmiņās par savu dzīvesbiedra gaitām un abu kopdzīvi Māras dīķa krastā.