20. gadsimts

Pēteris Tarkovskis

Pēteris Tarkovskis stāsta par Blaumaņa ielu.